Warsztaty dla młodzieży Wiedza360

Jednym z najważniejszych rodzajów szkoleń, jakie mogą otrzymać młodzi ludzie, są szkolenia w zakresie umiejętności miękkich. Umiejętności miękkie to cechy, które pozwalają nam efektywnie współpracować z innymi, rozwiązywać problemy i osiągać cele. Obejmują one takie umiejętności, jak komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność i przywództwo. Z tego powodu 15 lipca 2023 Podkarpacki oddział wojewódzki naszego Stowarzyszenia zorganizował wraz z Fundacją Pasjonauci oraz Fundacją Cosmopolitan szkolenia w formie warsztatów z myślą o osobach wchodzących na rynek pracy, aby ułatwić im znalezienie zatrudnienia na wartościowym stanowisku oraz dalszy rozwój kariery i budowanie marki osobistej. W szkoleniach brały udział osoby młode z Polski oraz Ukrainy zamieszkujące na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Szkolenia w zakresie umiejętności miękkich są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pomagają młodym ludziom rozwijać się jako osoby. Uczą ich, jak efektywnie komunikować się z innymi, jak rozwiązywać problemy i jak osiągać cele. Po drugie, szkolenia w zakresie umiejętności miękkich pomagają młodym ludziom znaleźć pracę. W dzisiejszej gospodarce coraz bardziej cenione są umiejętności miękkie. Firmy poszukują pracowników, którzy potrafią efektywnie współpracować z innymi, rozwiązywać problemy i osiągać cele. Po trzecie, szkolenia w zakresie umiejętności miękkich pomagają młodym ludziom być bardziej przedsiębiorczymi. Uczą ich, jak myśleć kreatywnie, jak podejmować ryzyko i jak realizować swoje pomysły.