Obywatelski Parlament Seniorów

W Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja pomorskiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów inaugurująca jego VI kadencję. Konferencja była poświęcona opiece nad seniorami. W obradach uczestniczyła Wiceprezes SWP – W Anna Firlej, która przedstawiła działania Stowarzyszenia na rzecz polskich seniorów w krajach za wschodnia granicą.

Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód po XXI Kongresie włączyło do realizacji także działaniana rzecz srodowiska seniorów.