Walne Zebranie członków śląskiego oddziału

W dniu 15 września br, odbyło się Walne Zebranie  Śląskiego Oddziału SWP-W. W zebraniu uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście:   Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Stanisław Piechula – Burmistrz Miasta Mikołów, Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Miasta Katowice. Zarząd Krajowy reprezentowali Prezes Józef Bryll  i Wiceprezes Jerzy Smoliński, Prezes  Marek Rasiński  przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za okres 2016-2021 oraz propozycje działań na lata 2021-2026. Podziękował członkom ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za współpracę w mijającej kadencji. W  roboczej części  zebrania  zostały podjęte stosowne uchwały, wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na XXI  Kongres.

Działalność oddziału  i jego sukcesy omówił w wystąpieniu Prezes Józef Bryll  oraz przedstawił kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższe lata. Podziękował ustępującym władzom Oddziału za zaangażowanie w pracy i pogratulował osiągnięć w organizacji przedsięwzięć. Prezesi Marek Rasiński i Józef Bryll  wręczyli wyróżnienia następującym osobom; grawerowany Dyplom Honorowy Kazimierzowi Karolczykowi, Marcinowi Krupie – Prezydentowi Katowic oraz Franciszkowi Buszce – Wiceprezesowi oddziału oraz medale Mickiewicz – Puszkin Bronisławowi Wilkowi – Dyrektorowi Szkoły w Rudzie Śląskiej, dr Lidii Mięsowskiej oraz prof. dr hab. Jolancie Lubosze – Kruglik z Uniwersytetu Śląskiego, a także Bogumile Różańskiej – nauczycielce języka rosyjskiego w Wodzisławiu Śląskim.  Na Prezesa  Oddziału wybrano Marka Rasińskiego.