XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy

1 października 2021 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się kolejna, już XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX wieku, jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. Ochroną prawną objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki. Polska przystąpiła również do Europejskiego Porozumienia o Ochronie Nietoperzy. Ssaki te są niezwykle pożyteczne, zjadają masę szkodliwych owadów, w tym niezwykle dokuczliwe komary, nietoperzy nie należy się bać!

„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się z przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – na czele z przewodniczącym Stanisławem Juchą. W tym roku impreza objęta została honorowym patronatem Sekretarza Stanu i Głównego Konserwatora Przyrody, Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej. 

XVIII Podkarpacką Noc Nietoperzy rozpoczęła konferencja popularno – naukowa pod tytułem „Znaczenie kościołów i innych budynków sakralnych oraz opuszczonych obiektów militarnych i górniczych w ochronie zwierząt.”

Konferencję rozpoczął Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego Stanisław Jucha, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Korczyna Jan Zych. Konferencja odbyła się w porozumieniu z Polską Akademią Nauk, ze specjalnym udziałem dr Eduardo Verniera z Uniwersytetu w Padwie – Włochy. Podczas konferencji naukowej referaty wygłosili: 

Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, dr Grzegorz Kłys – Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii, Anna Mackova, Nikola Kuśnirakova  – CHKO Vychodne Karpaty – Słowacja.

Tytuły wystąpień:

1. „Biogeography and Biodiversity of bat fauna in the carpathian Mts.” Autorzy: Bronisław Wołoszyn , Dumitru Murariu (Rumunia)

2. „Ilościowa ocena różnorodności biologicznej Karpat – dylematy i próba syntezy” Autorzy: Bronisław Wołoszyn , Dumitru Murariu ( Rumunia) Andriy Taras Bashta (Ukraina)

3. „Ecological aspects of bat hibernacula protection in caves and cave- like shelters” Autorzy: Bronisław Wołoszyn , Dumitru Murariu (Rumunia)

4. „Podziemia pogórnicze i obiekty militarne jako miejsce zimowania nietoperzy” Autorzy: Grzegorz Kłys, Bronisław Wojciech Wołoszyn, Joanna Makuchowska – Fryc

5. „Ochrona nietoperzy w lasach” Autor: dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

6. „Netopiere v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty” CHKO Vychodne Karpaty (Słowacja)

Na zakończenie Prezes Podkarpackiego oddziału SWP-W wręczył uczestnikom konferencji medale „Przyjaciel Nietoperzy”.

Po części poświęconej zagadnieniom naukowym rozpoczęła się druga część Podkarpackiej Nocy Nietoperzy – spotkanie informacyjno – edukacyjne wraz z rozdaniem nagród w konkursie „Podkarpackie Nietoperze” 

Pierwszy zabrał głos prof. Bronisław W. Wołoszyn, a następnie dr Grzegorz Kłys z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego poprowadził wykład dla dzieci i młodzieży przybliżający nietoperze. Trzeci wykład poprowadziła Dr Katarzyna Miłek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, która w swojej prelekcji opisała sposoby ochrony siedlisk nietoperzy a także wpływ człowieka na życie nietoperzy. Podczas spotkania głos zabrała również przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Po zakończeniu prelekcji odbyło się ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego – „Podkarpackie Nietoperze” które poprowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Korczynie. W tegorocznej edycji konkursu nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminę Korczyna.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Na konkurs wpłynęło 314 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja w składzie: Aleksandra Prugar – GOK w Korczynie, przewodnicząca komisji; Tomasz Biały – ZKPK w Krośnie; Piotr Okólski – Nadleśnictwo Kołaczyce; Jerzy Zajdel – artysta plastyk, SWPW; przyznała nagrody oraz wyróżnienia. Komisja zdecydowała o zmianie regulaminu i wprowadzeniu kolejnej kategorii jaką jest „forma przestrzenna”. Z uwagi na ilość i jakość prac w tej kategorii wyróżniono i nagrodzono najlepsze w uznaniu komisji prace. Poniżej nagrodzeni uczestnicy:

W kategorii klas 1-3 

I Nagroda – Wiktor Kochan – SP Lubatowa 

II Nagroda – Wiktoria Prajzner – SP Korczyna

III Nagroda – Liliana Koryto – SP Lubatówka

Wyróżnienia 

Zofia Dąbrowska – SP Odrzykoń

Alicja Mazur – SP15 Krosno 

Eliza Jakubczyk – SP Iwonicz

W kategorii klas 4-6 

I Nagroda – Igor Helon – SP Dukla 

II Nagroda – Julia Łuksa – SP Krasna

III Nagroda Mileną Jajuga – SP Węglówka

Wyróżnienia 

Lena Knurek – SP Bzianka

Maciej Bargieł – SP Potok 

W kategorii klas 7-8 

I Nagroda – Malwina Wojnar – SP Haczów

II Nagroda – Amelia Kochańska – SP Besko 

III Nagroda – Adrian Kopa. – SP Łęki Dukielskie 

Wyróżnienia 

Lena Węgrzyńska – SP Nr 4 Krosno 

Laurą Chodak – SP Korczyna

W kategorii form przestrzennych 

I Nagroda – Aleksandra Kucharska – SP Węglówka

II Nagroda Jan Filipowicz – SP Krosno 

Wyróżnienia 

Anna Ekiert – SP Haczów

Julia Starowiejska – SP Lubatowa

Wyróżnienie Specjalne od Jury 

Tomasz Michalski

Po rozdaniu nagród uczestnicy odbyli wycieczkę pieszą w Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym do sztolni 'Nad Czają” w której zimują nietoperze, a następnie przybyli na ognisko zakończone posiłkiem polowym. 

Impreza zakończyła się około godziny 19.00 

Wszystkim uczestnikom jak i współorganizatorom serdecznie dziękujemy ! 

https://gok.korczyna.pl/aktualnosc-557-rozstrzygniecie_konkursu_podkarpackie.html