WAŁBRZYCH 19 listopada 2019

W  Powiatowo Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu w ramach projektu  III Gala Kresowa organizatorami, którego byli Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód , Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami” odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją ,który wygłosił wykład na temat „ Dramat Kresów po 17 września 1939” . Wykład pana Profesora połączony został z promocją XIII tomu „Atlantydy Kresowej”. 

Spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją  poprzedził wernisaż prac wałbrzyskiego twórcy pana Romana Kuliniaka pt. „ Impresje lwowskie”. Pan Roman Kuliniak jest nauczycielem języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu . Na wystawie zaprezentował   cykl akwareli  starego Lwowa. Pan Kuliniak jest twórcą makiety starego Lwowa. W trakcie  wernisażu odbył się koncert wokalno- instrumentalny  w wykonaniu  nauczycieli I LO, którzy zaśpiewali wiązankę piosenek lwowskich.

W otwarciu wernisażu uczestniczył  pan  Mirosław Potapowicz  Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. Wśród licznie  przybyłych na wernisaż byli działacze i członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z prezes Romaną Stach, Towarzystwa  Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej z prezes Ireną Froch , Henryk Gołębiewski , Zygmunt Nowaczyk, oraz pani Sława  Janiszewska – reprezentująca gospodarza dyrekcję Biblioteki Pod Atlantami oraz członkowie SWP-W.

Spotkanie z panem profesorem Stanisławem Nicieją oraz wernisaż w imieniu organizatorów otwarli i poprowadzili Leszek Solarek i Pani Sława Jeniszewska.

Wykład i wernisaż spotkał się z życzliwym przyjęciem i wysoką oceną merytoryczną uczestniczących w III Gali Kresowej.

Wystawa pana Romana Kuliniaka pt „Impresje Lwowskie będzie czynna w Atrium Biblioteki Pod Atlantami do 5 grudnia 2019 r.