VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze

W dniu 29 września 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze.
Swój wkład przy organizacji tej ważnej imprezy gospodarczej wnieśli Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Pomorski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Polska-Białoruś w Gdańsku. Z ramienia kierownictwa naszej organizacji w Forum uczestniczyli Prezes Józef Bryll i Prezes Pomorskiego Oddziału Anna Firlej.
Wśród dostojnych uczestników Województwo Pomorskie reprezentował członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, ze strony białoruskiej, zastępca dyrektora departamentu ds. Międzynarodowych kontaktów gospodarczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś Rusłan Jesin, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku Siergiej Michniewicz.
Niewątpliwie było to bardzo ważne wydarzenie gospodarcze, w którym uczestniczyło około 70 przedstawicieli z około 50 firm, przedsiębiorstw i instytucji z Województwa Pomorskiego i Białorusi. Tematyka Forum objęła analizę dotychczasowych dokonań oraz możliwości i wyzwań stojących przed polskimi i białoruskimi przedsiębiorcami w bardzo konkretnych dziedzinach. Przeprowadzone panele tematyczne i spotkania dwustronne spowodowały, że każdy z uczestników mógł włączyć się w dyskusję oraz zaprezentować swoją ofertę.
Współpraca polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami białoruskimi otwiera szerokie możliwości wejścia na rynki Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i innych krajów wschodnich, co w obecnej sytuacji gospodarczej powinno mieć duże znaczenie ekonomiczne dla polskich firm. Instrumenty prawne i finansowe wypracowane w ostatnich latach przez Republikę Białoruś dają gwarancje bezpieczeństwa biznesowego, specjalne strefy ekonomiczne, ulgi podatkowe i inne przywileje dla inwestorów, stwarzają klimat partnerstwa.