V Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

W dniach 2018.10.03-04 odbył się w Białymstoku V Wschodni Kongres Gospodarczy – największa debata na temat obecnego i przyszłego stanu gospodarki makroregionu, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.

Na prawie 30 panelach i imprezach towarzyszących przez dwa dni kongresowe poruszane były między innymi tematy związane z rozwojem infrastruktury transportu miejskiego, drogowego i kolejowego w Polsce Wschodniej, ale też artykułowane były oczekiwania związane z rządowymi programami. Odbyły się dyskusje na temat ewolucji programów rozwojowych UE oraz o miejscu  Polski Wschodniej na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków, takich jak: Via Carpatia, Via Bałtica, Wschodnia Magistrala Kolejowa, Nowy Jedwabny Szlak.

Ponieważ tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyło hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, agenda imprezy obejmowała spektrum tematów z tego zakresu: od niełatwych relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, po eksport i ekspansję gospodarczą.

Zakres tematyczny uzupełniały międzynarodowe dwustronne spotkania gospodarcze: Polska- Litwa, Polska- Białoruś.

Na Konferencji uczestniczyli przedstawiciele właściwych ministerstw z Polski, Litwy, Białorusi, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele biznesu polskiego i zagranicznego.  Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód reprezentował Witalis Kuryłowicz- prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego.