Inauguracja 50 Jubileuszowej Olimpiady Języka Rosyjskiego

6 października br. odbyło się spotkanie Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego z Sekretarzami Komitetów Okręgowych. Otwierając spotkanie Przewodnicząca Komitetu Głównego dr hab. Magdalena Dąbrowska, Kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła znaczenie Olimpiady dla uczniów oraz uwypukliła Złoty Jubileusz jej funkcjonowania. Olimpiada należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju
 i została powołana do życia w 1969 roku. Organizatorem Olimpiady jest Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego OJR. Partnerem i sponsorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.  Regulamin i wszelkie informacje potrzebne do przygotowania i przeprowadzenia 50 Olimpiady przedstawił   dr Edward Szędzielorz, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Naukowy. Omówione zostały również sprawy finansowe i organizacyjne. W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie języka rosyjskiego w świecie oraz jego nauczania dla rozwijania kontaktów międzyludzkich, szczególnie wśród młodego pokolenia. Stowarzyszenie od początku funkcjonowania Olimpiady aktywnie uczestniczy w jej przygotowaniu i przebiegu. Zarząd Krajowy i Oddziały Stowarzyszenia aktywnie włączą się
w przeprowadzenie 50 Jubileuszowej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Organizatorom i uczestnikom „Złotej Olimpiady” życzymy powodzenia.