Uroczysty Koncert w Domu Przyjaźni

W dniu 27 marca na gościnnej  Scenie Mniejszej Teatru „Capitol” przy Marszałkowskiej odbył się uroczysty koncert inaugurujący obchody 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Koncert podkreślił  także obchody 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód i 5-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja. Na scenie wystąpił amatorski Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” z Mińska Mazowieckiego. Założycielką i jego kierownikiem jest Pani dr Bogusława Bednarska, wieloletnia dyrektor Szkoły, wielce zasłużona dla polskiej oświaty, aktywna działaczka społeczna. Zespół , mający ponad 20-letni dorobek artystyczny zaprezentował folklor i zwyczaje polskiej wsi, zwłaszcza mazowieckiej i podlaskiej. W sposób perfekcyjny pokazał bogactwo tańców regionalnych i narodowych. W dorobku zespołu jest ponad 200 koncertów  w kraju i poza jego granicami: w Grecji, Czechach, Francji, we Włoszech, na Litwie, Ukrainie i na Białorusi. Jest laureatem licznych festiwali i konkursów. Śmiało można go nazwać rzeczywistym Ambasadorem Polskiej Kultury. W repertuarze znalazły się miedzy innymi: Polonez, Mazur, Krakowiak, Polka mazurka, Suita cieszyńska, Kujawiak z oberkiem w wykonaniu grup tanecznych oraz melodie z Podlasia, różnych regionów Polski i okolic Mińska Mazowieckiego w wykonani grupy wokalnej. Zespołowi towarzyszyła wspaniała kapela pod dyrekcją Jerzego Zawadki. Koncert spotkał się z aplauzem widzów, którzy na stojąco dziękowali za wspaniały wieczór, jego organizatorami byli: Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Polska -Rosja , Oddział Powiatowy SWP-W w Mińsku Mazowieckim i Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka”.  

Organizatorom serdecznie gratulujemy. Zespołowi i Pani Bogusławie Bednarskiej gorąco dziękujemy.