Uroczystość MATER POLONIA z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11. listopada 2022

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, Stowarzyszeniem Związek Przedsiębiorców Chińskich w Polsce, Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART oraz patronami medialnymizapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.