Uroczyste spotkanie w Lublinie

Z inicjatywy Oddziału Wojewódzkiego SWP-W 13 grudnia br. w pięknej Sali Domu Polonii w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Głównym gościem tego wydarzenia był Jego Ekscelencja   Abel Arcybiskup prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Na spotkanie przybyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski , Z-ca Prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Kieroński,  Prezes i Wiceprezes SWP-W Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek, uczeni reprezentujący Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej  , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Tadeusz Sławecki , Prezes  Oddziału Wspólnoty Polskiej- Dyrektor Domu Polonii: Dariusz Śladecki. Uczestników i gości powitał Prezes Oddziału Wojewódzkiego SWP-W w Lublinie ks. prof. dr hab. Edward Walewander, który w swoim wystąpieniu przedstawił działalność Oddziału ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę z Prawosławną Diecezją Lubelsko – Chełmską, odniósł się do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i poinformował o nadaniu medalu Mickiewicz -Puszkin J.E. Arcybiskupowi Ablowi. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił główne cele działalności SWP-W zwracając szczególną uwagę na współpracę z kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, złożył także życzenia  świąteczne i noworoczne.  Laudację na cześć   J.E. ks. Arcybiskupa Abla wygłosił prof. dr hab.   Feliks Czyżewski. Uroczystego wręczenia medalu dokonał prezes Stowarzyszenia Józef Bryll podkreślając ,że nagrodzenie J.E.  Arcybiskupa  jest symbolem działań  Stowarzyszenia na rzecz  współpracy z prawosławnymi  w rozwijaniu dobrosąsiedztwa  z państwami za wschodnią granicą. Podczas uroczystości Z-ca Prezydenta Miasta  uhonorował medalami 450 lecia Unii Lubelskiej prezesa Józefa Brylla i Stanisława Stępnia.  Życzenia i gratulacje złożyli wyróżnionym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i Z-ca Prezydenta Miasta.  Przebieg spotkania  uświetnił występ młodej artystki Kasi  Husak z koncertem kolęd wykonanych na skrzypcach.  Na zakończenie uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy ks. prof. dr hab. Edwardowi Walewandrowi  za inspirację i organizację uroczystości.