Uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci Igora Bełzy

W muzeum Narodowym w Kielcach, 7 sierpnia odbyły się uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci Igora Bełzy. Inicjatorami tego ważnego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, Społeczny Komitet Pamięci Igora Bełzy oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa z Marszałkiem Adamem Jarubasem i Wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem, Ambasadora Rosji w Polsce reprezentował radca Andrej Patiomkin – wicedyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury. Gość z RONiK wręczył na ręce marszałka województwa specjalny list od ambasadora FR w Polsce Sergieja Andrejewa, w który Ekscelencja złożył podziękowania inicjatorom i realizatorom tego istotnego przedsięwzięcia dla relacji polsko-rosyjskich.
Obecni byli także pracownicy Muzeum Narodowego w Kielcach z dyrektorem dr Robertem Kotowskim i kustoszem – Bożeną Sabat. Władze Stowarzyszenia reprezentowali: Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego, Jerzy Smoliński – Wiceprezes oraz Zbigniew Bereza, Jerzy Suchański, Wiesław Słomkowski, Grzegorz Wiśniewski i Marek Miłek. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć Roberta Biernackiego – który był „dobrym duchem” i głównym koordynatorem prac związanych z projektem. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele kieleckiego środowiska kultury i nauki, darczyńcy – dzięki którym doszło do finału naszej inicjatywy oraz projektanci i wykonawcy pamiątkowej tablicy. Mimo pewnych złośliwości losu, udało się ją wykonać w pięknym marmurze i szczęśliwie zamontowana została w prestiżowym miejscu Pałacu Biskupów Krakowskich, zabytkowym obiekcie klasy „0”.
Sylwetkę Igora Bełzy, Polaka z pochodzenia, przypomniał zebranym przyjaciel i wybitny znawca rodziny Bełzów dr Grzegorz Wiśniewski. Bohater uroczystości – prof. Igor Bełza urodził się w 1904 r. w Kielcach, w Pałacu Biskupów Krakowskich, w niewielkim mieszkaniu pracownika kancelarii gubernatora rosyjskiego – Fiodora Bełzy. Ukończył konserwatorium w Kijowie. Całe swoje twórcze życie poświęcił badaniom muzyki polskiej. Był światowej sławy muzykologiem, zaliczanym do grona najwybitniejszych znawców twórczości zwłaszcza Fryderyka Chopina, ale także Marii Szymanowskiej, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza i wielu innych. Jest uznawany za największego, zagranicznego popularyzatora kultury polskiej w XX wieku. Był osobistym przyjacielem Jarosława Iwaszkiewicza, który pisał o nim: „Igor Bełza, dobry, serdeczny, miły człowiek, mówiący sześcioma językami, … z uroczym moskiewskim akcentem – którego konikiem jest muzyka polska we wszystkich jej aspektach, a w niej, jej źródła ludowe, którym przypisuje z zapałem godnym tej wielkiej sprawy zjawiska, jakie w polskiej muzyce zachodzą. Bełza – to wielki znawca twórczości Chopina”. Prof. Igorowi Bełzie został nadany stopień – doktora honoris causa, przez Uniwersytet Muzyczny w Warszawie.
Warto także podkreślić, iż w rodzinie Bełzów, było wiele wybitnych postaci. Wystarczy np. wymienić osoby:
– Marcina Bełzy z Krakowa, który w XVI w. był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– Józefa Bełzy, wielkiego polskiego uczonego, chemika, najlepszego przyjaciela rodziny Chopina;
– Władysława Bełzy, poety romantycznego, autora zapominanych już obecnie pięknych i mądrych utworów dla dzieci i młodzieży, przepełnionych miłością i patriotyzmem dla Polski, z których „Katechizm polskiego dziecka” zaczynający się od słów: „Kto ty jesteś? – Polak mały – Jaki znak twój – Orzeł biały …”;
– Światosław Bełza, wielki znawca polskiej kultury, literat, tłumacz, muzykolog, przyjaciel Polski i propagator polskiej literatury i muzyki we współczesnej Rosji i na Świecie. Pełnił społeczną funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską. W czerwcu 2014 r. pożegnaliśmy go w Moskwie na zawsze. Obecnie Światosław Bełza zaliczany jest w Rosji do dziesiątki najwybitniejszych postaci telewizyjnych minionego ćwierćwiecza.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej uświetnił recital fortepianowy znanego muzyka i kompozytora, absolwenta Konserwatorium w Kijowie, prof. Konstantego Wileńskiego. Muzyk wykonał utwory F. Chopina, a następnie zapoznał zebranych z treścią listu – posłania, Fiodora Bełzy – wnuka Igora i syna Światosława, jaki skierował on do uczestników biorących udział w uroczystości.

Należy odnotować,  że głównymi realizatorami idei upamiętnienia wielkiej postaci Igora Bełzy, byli: Robert Biernacki, Bożena Sabat i Konstanty Wileńskim, którym uczestnicy spotkania złożyli serdeczne podziękowania.
W trakcie przeprowadzonych rozmów z włądzami samorządowymi województwa, zgłoszona została inicjatywa zaproszenia, jesienią tego roku do Polski, wnuków Igora Bełzy – Igora i Fiodora. Okazją mogłaby być wieczornica poświęcona rodzinie Bełzów, towarzysząca prezentacji nowej monografii tej rodziny, którą przygotowuje dr Grzegorz Wiśniewski. Podobne wieczory odbyły się w listopadzie ubr. W Warszawie i w lutym br. w Kielcach

Jerzy Smolinski

O uroczystości informował także portal samorządu kieleckiego:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/46146-odslonili-tablice-upamietniajaca-rosyjskiego-kompozytora

http://www.radiopolsha.pl/6/249/Artykul/216780

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-34941

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150807/POWIAT0104/150809315

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,18519855,rosyjski-znawca-tworczosci-chopina-upamietniony-w-kielcach-zdjecia.html

http://kielce.tvp.pl/21123011/pamieci-igora-belzy