Podsumowanie programu ewakuowanych osób polskiego pochodzenia z Donbasu

W dniu 19.08.2015 r. na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll uczestniczył w uroczystym podsumowaniu programu adaptacyjnego dla osób polskiego pochodzenia ewakuowanych z Donbasu. W spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Caritasu Archidiecezji Warmińskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz samorządów, organizacji pozarządowych i firm, które zaoferowały swoją pomoc osobom polskiego pochodzenia ewakuowanym z Donbasu.
Podczas podsumowania Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska powiedziała min.; „Cieszę się, że dzięki pomocy samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych udało nam się dotrzymać danego w styczniu słowa i zapewnić prawie 200 osobom ewakuowanym z Donbasu mieszkania i pracę. Polska będzie dla Was gościnnym i bezpiecznym domem, Waszym nowym miejscem na Ziemi. Bo przecież jesteście u siebie – powiedziała szefowa MSW podczas podsumowania programu dla osób polskiego pochodzenia, które zostały ewakuowane ze wschodniej Ukrainy. Rodziny opuściły już ośrodki i rozpoczęły samodzielne życie w Polsce.”
W ośrodkach – Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku – zaraz po ewakuacji z Donbasu, zamieszkało w sumie 76 rodzin. Wśród nich było około 55 dzieci. Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przez okres 6 miesięcy miały zapewniony pobyt w ośrodkach i całodzienne wyżywienie. W tym czasie ewakuowani przeszli aklimatyzację, uczyli się języka polskiego i przygotowywali do osiedlenia w Polsce.
Minister Teresa Piotrowska podziękowała wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym i samorządom, które były zaangażowane w niesienie pomocy ewakuowanym. – Byli w szczególnie trudnej sytuacji, zostali ewakuowani ze strefy działań wojennych. To było coś więcej niż ewakuacja, to egzamin solidarności, gościnności i sprawnej organizacji – podkreśliła szefowa MSW.
Doświadczyliśmy dużo dobroci od osób i instytucji, które pokazały polską gościnności i solidarność. Dziękuję wszystkim, którzy starali się pomagać i wspierać naszych gości – powiedziała na podsumowaniu minister spraw wewnętrznych.
Podziękowanie otrzymało także Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód , które z rąk Pani Minister odebrał Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Na wyróżnienie SWP-W pracował aktywnie Lubuski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Prezesem Stanisławem Domasz – Domaszewiczem i Członkiem Prezydium Michałem Pepinskim na czele. To dzięki ich działaniu rodzina z Donbasu otrzymała możliwość godnego życia w Zielonej Górze. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy