Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej

W dniu 27 listopada 2017 roku pod patronatem Polskiego Instytutu Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr Jadwiga Nadolska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, mgr Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Prezes Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina prof. dr hab. Wojciech Słomski. Organizatorami byli Uniwersytet Warszawski oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina. Było to kolejne wspólne przedsięwzięcie z zakresu naukowej analizy sytuacji geopolitycznej w naszym regionie. Konferencja była wydarzeniem angażującym zarówno polskie, jak i ukraińskie środowisko naukowe. Jej głównym celem było podjęcie międzynarodowej dyskusji nad drogą Ukrainy do Unii Europejskiej oraz jej znaczeniem dla Europy. Potencjalne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to rozszerzenie demokratycznego ładu i bezpieczeństwa na Europę Wschodnią. Dla nauki istotne jest, aby ustalić parametry i uwarunkowania tworzenia w Europie Wschodniej demokratycznych państw i ładu opartego o standardy zachodnie. Proces integracji Ukrainy z Unią Europejska jest ważnym etapem w rozważaniach teoretycznych, dotyczących zarówno przemian systemowych, jak i przemian ustrojowo-prawnych i politycznych, których celem jest budowa państwa demokratycznego w tej części Europy. Dyskusja odbywała się w 3 panelach tematycznych:

1. Ukraina w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla europejskiej drogi rozwoju

2. Ukraina w okresie przebudowy systemowej po 2010 roku

3. Migracja Ukraińców i rynek pracy w Polsce.  Rekomendacje wynikające z przebiegu konferencji zostaną przekazane odpowiednim instytucjom. Dorobek konferencji zostanie zawarty w specjalnym wydawnictwie zrealizowanym przez Uniwersytet i Stowarzyszenie.