Druga Rosyjsko – Polska Konferencja poświęcona dwustronnym stosunkom polsko – rosyjskim

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Moskiewskim Państwowym  Instytucie Stosunków  Międzynarodowych – Uniwersytecie MSZ Rosji, obradowała Druga Rosyjsko – Polska Konferencja poświęcona dwustronnym stosunkom polsko – rosyjskim, w świetle 25 rocznicy podpisania Traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską. W Konferencji uczestniczyło około 80 osób, w tym kilkunasto – osobowa grupa z Polski znanych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką  Rosji i relacjami polsko – rosyjskimi.

Otwarcia Konferencji dokonał Rektor MGIMO, akademik Anatoli Torkunow. Powitał uczestników Konferencji, przedstawił jej cele i zadania, nawiązał do dyskusji i rezultatów ubiegłorocznej Konferencji (9 grudnia 2016 r.) w MGIMO na temat „Rosja i Polska w nowych realiach: czy możliwe jest współdziałanie”. Następnie zabrał głos Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Polski w Rosji prof. Włodzimierz Marciniak. Po wystąpieniu Ambasadora w tej części Konferencji, kolejno zabrali głos: Leonid Draczewski – były Ambasador Rosji w Polsce, obecnie Dyrektor Generalny Fundacji poparcia publicznej dyplomacji im. A. Gorczakowa, Aleksandr Czubarian – akademik, wybitny historyk z Rosyjskiej Akademii Nauk, Jerzy Smoliński – Prezes Zarządu Głównego SWP-R i Wiceprezes SWP-W i jako ostatni Władimir Grigoriew – Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Rosyjsko – Polskiego Dialogu i Porozumienia”.

Konferencja obradowała w trzech grupach tematycznych:

  • Problemy bezpieczeństwa współczesnej Europy (podejście Polski i Rosji);
  • Pamięć i Pomniki. Rosyjskie i Polskie podejście;
  • Ekonomia Europy i Euroazji. Problemy łączenia integracyjnych projektów. Energetyka i Polityka.

W trakcie prac powyższych grup zabrało głos 31 osób (w tym 10 z Polski), reprezentujących polską i rosyjską stronę. Reasumując Konferencja stanowiła pożyteczną wymianę poglądów i informacji ułatwiających lepsze zrozumienie zachodzących procesów wewnętrznych w obu państwach oraz ich polityki zagranicznej.