Uczymy się języka białoruskiego

23 maja w Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie odbyło się uroczyste  podsumowanie zajęć  z języka białoruskiego. Inicjatorem i organizatorem lekcji języka białoruskiego  było   Centrum Kulturalne Republiki Białoruś w Polsce. Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód wsparło tą piękną inicjatywę i udostępniło  w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej salę wykładową do prowadzenia zajęć. W uroczystym zakończeniu semestru nauki uczestniczyli wykładowcy,  słuchacze, którzy odbywali zajęcia w dwóch grupach oraz Radca  Ambasady Yury Kulabukhau, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód Józef Bryll oraz Pierwszy Sekretarz Ambasady – p.o. Dyrektora Centrum Kulturalnego Ilona Yurevich. Zajęcia kontynuowane będą w kolejnym semestrze. Spotkanie uprzyjemnił występ znakomitego muzyka z Białorusi.