Wystawa malarstwa artystki plastyka Urszuli Serafin-Noga

Wyjątkowa wystawa malarstwa artystki plastyka Urszuli Serafin-Noga zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Urszula Serafin-Noga, Ozimek nauczyciel dyplomowany plastyki, muzyki i języka angielskiego uprawia malarstwo olejne, akwarelę, pastel, grafikę, rysunek i fotografię jest członkiem ZPAP – PSU oddz. w Opolu, SWP-W oddz. w Opolu, Chóru na obcasach z Ozimka i formacji artystycznej Cztery na Cztery, którą tworzą cztery członkinie SWP-W

Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tym Medalu Mickiewicz-Puszkin

Przy pięknej pogodzie w osłoniętej wysokimi sosnami Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z własną galerią, wzorowo spełniającą od wielu lat rolę również ośrodka kultury wsi Szczedrzyk odbył się 18 maja br. wernisaż wyjątkowej wystawy malarstwa Urszuli Serafin-Noga. Wyjątkowej bo swoje malarstwo prezentuje – nauczycielka, artysta plastyki twórczyni galerii w jednej osobie. Pani Urszula wiele lat swojego życia poświeciła szkole w Szczedrzyku, a tą wystawą świętowała swoje przejście w kolejny etap życia, a zarazem odkryła przed nami tajemnice artystycznej drogi, biegnącej równolegle do pracy pedagogicznej i mocą artystycznych doświadczeń kształtującej osobowość „nauczyciela – artysty”.

Prezentowane na wystawie obrazy pochodzą z różnych okresów, są plonem licznych plenerów krajowych i zagranicznych, twórczości w ramach formacji artystycznej Cztery na Cztery, a przede wszystkim emocjonalnego stosunku do otaczającej rzeczywistości, wyrażającego się w ekspresyjnej interpretacji form i barw świata, a także treści doznań, doświadczeń i przeżyć.

Wernisaż wystawy moderowanej przez samą artystkę z bogatym i ciekawym programem artystycznym uczniów szkoły, występem Chóru na obcasach z Ozimka pod dyrekcją Pawła Wielgusa, oraz akcją plastyczną pt.: Z biegiem dni, z biegiem lat podziwiali licznie przybyli goście z województwa, starostwa i gminy Ozimek, przedstawiciele nauki, oświaty, kultury w tym działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i liczni mieszkańcy Szczedrzyka. Wśród uczestników akcji plastycznej jak zwykle rozlosowano drobne upominki oraz nagrody główne – pięć obrazów autorki wystawy.

Po prezentacji bogatego dorobku dydaktycznego, wychowawczego i artystycznego Urszuli Serafin-Nogi przez Dyrektor Szkoły Beatę Bogacz-Woźniak w licznych wystąpieniach przedstawiciele władz i środowisk twórczych wyrazili uznanie i podziw dla pięknego i bogatego dorobku artystki.

Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz przypomniał bogactwo nie tylko dorobku artystycznego, ale również niebywałą aktywność w działalności w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód na szczeblu wojewódzkim, krajowym i zagranicznym prezentowaną na wielu konferencjach naukowych i wydawnictwach krajowych, a także zagranicznych.