Turniej w Elblągu

Jak co roku 5 stycznia w Elblągu odbył się Turniej Strzelecki pod patronatem Federacji Młodych Socjaldemokratów Elbląg. Gospodarzem wydarzenia był Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, natomiast współorganizatorami i fundatorami nagród: Warmińsko Mazurski Oddział Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód  oraz FMS Warmińsko-Mazurskie. Wydarzenie  jak każde zawody organizowane przez „Orlik” cieszyło się dużym zainteresowaniem  i skupiło   sporą grupę  młodzieży.  W turnieju udział wzięło około 40 osób. Formuła Turnieju była bardzo prosta – każdy mógł wykonać 10 strzałów punktowanych (z broni pneumatycznej do tarczy). Pierwsze miejsca uzyskali:

1. Dominik Danilczuk (100 PKT.), 2. Antoni Figant (99 PKT.),3. Alan Gudalewicz (98 PKT.) 4. Igor Gołębiewski (97 PKT.), 5. Adam Jackowski (97 PKT.), 6. Szymon Cegiełka (96 PKT.)

Nagrody w imieniu poszczególnych organizacji wręczali: Andrzej Dębowski (Prezes W-M oddziału SWP-W), Ryszard Krzysztofowicz (Prezes UKS Orlik) i Jakub Turczak (Przewodniczący FMS Elbląg).