Posiedzenie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu 17.01.2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W spotkaniu poza Zarządem uczestniczyli aktywni i nowi członkowie Stowarzyszenia.

W ramach obrad Prezeska Daria Ogon i Wiceprezeska dr Irena Danecka przedstawiły zrealizowane projekty i inicjatywy w ubiegłym roku oraz zaproponowały kierunki działań na ten rok. Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w burzy mózgów na temat kontynuacji sprawdzonych działań oraz nowych pomysłów do zrealizowania w różnych sferach naszej działalności. 

Zapowiada się kolejny intensywny rok dla Opolskiego Oddziału SWP-W!