Ałtajska wiosna w Warszawie

Organizatorami i realizatorami wspólnego polsko-rosyjskiego projektu „Ałtajska wiosna w Warszawie” byli Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja oraz Uniwersytet Warszawski. […]