Senacki Zespół Współpracy z Azją Środkową

W dniu 06.03.2018 r. z udziałem Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy z Azją  Środkową. Posiedzeniu przewodniczył Senator Kazimierz Kleina. Było […]