Senacki Zespół Współpracy z Azją Środkową

W dniu 06.03.2018 r. z udziałem Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy z Azją  Środkową. Posiedzeniu przewodniczył Senator Kazimierz Kleina. Było to kolejne posiedzenie zespołu poświęcone Kazachstanowi. Wśród zaproszonych gości na posiedzenie obecni byli Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Jerzy Smoliński, przedstawiciele Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, działacze Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” z Prezesem Władysławem Sokołowskim oraz liczni profesorowie i wykładowcy akademiccy z całej Polski Podczas posiedzenia Zespołu odbyła się prezentacja książek:  Kazachstan – Polska.

Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski – wydawnictwa Adam Marszałek oraz Kazachstan. „Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo”, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov wydaną przez Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Prezentacji książek dokonali  dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Władysław Sokołowski. Obie pozycje  znakomicie wpisały się w okres obchodów 550 lecia Kazachstanu. Po prezentacji książek  odbyła się dyskusja , którą zapoczątkowało wystąpienie  Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza . Następnie głos zabrali  z-ca Prezydenta m.st. Warszawy  Witold Pahl, Prezes Józef Bryll,  Prof. Jerzy Jaskiernia, Adam Marszałek i przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedzi dotyczyły zaprezentowanych książek, działalności Stowarzyszeń, możliwości współpracy z Senackim Zespołem oraz  współpracy Polski z Kazachstanem. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Senackiego zespołu wręczył Medale Senatu Andrzejowi Bisztydze i Władysławowi Sokołowskiemu.