Szlakiem przywracania śląsko-kresowej pamięci

Międzynarodowe Forum Literackie i XXIX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu rozpoczęły się 17go października spotkaniem literatów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, na które przybyło ponad 90 przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, kultury, oświaty w tym liczna grupa środowisk twórczych z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier i Polski. Swoją twórczość w językach narodowych zaprezentowało publiczności około 30 twórców zagranicznych, krajowych i z Opolszczyzny.

Tegoroczna impreza potrwa do soboty i będzie się składała ze spotkań literackich, poetyckich, koncertu muzyczno-poetyckiego i turnieju poetyckiego. Mówimy o najeździe na zamek w Brzegu, ale właściwie jest to najazd na zamki i miasta Opolszczyzny. Imprezy odbędą się w Krapkowicach, Namysłowie, Brzegu i Opolu, gdzie zaczynamy i kończymy Forum i Najazd.

Tegoroczny Najazd ma szczególny charakter ze względu na 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Podążamy szlakiem przede wszystkim przywracania śląsko-kresowej pamięci, mówimy na naszych spotkaniach o wybitnych postaciach, które zasłużyły się dla polskości i zasłużyły się dla Śląska Opolskiego.

Zabranych gości w Wojewódzkiej Bibliotece powitał gospodarz – Tadeusz Chrobak Dyrektor Biblioteki.

Powitanie przybyłych gości krajowych i zagranicznych należało do Eugeniusza Brudkiewicza Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który przedstawił równocześnie założenia i program imprez na trzydniowy najazd twórców i dokonał otwarcia Najazdu.

W Inauguracji Najazdu uczestniczył Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który nawiązał w swoim wystąpieniu do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w tym udziału naszego Stowarzyszenia i wysokiej aktywności działań Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i bardzo dobrej współpracy tego Oddziału z samorządami terytorialnymi, a szczególnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

W dowód wdzięczności za dobrą współpracę oraz „za wybitne osiągnięcia i wieloletni osobisty wkład w budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią i zachodnią granicą” odznaczył medalem Mickiewicz-Puszkin Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego. Wicemarszałek Rakoczy podziękował za to szczególne wyróżnienie, podkreślił wieloletnią współpracę Stowarzyszenia z samorządami terytorialnymi owocującymi rozszerzeniem i dużą aktywnością współpracy z partnerami zagranicznymi z krajów wschodnich.

Dalszą część programu moderował Janusz Ireneusz Wójcik z Urzędu Marszałkowskiego udzielając na początku głosu dr Adamowi Wiercińskiemu, który przybliżył postać Stanisława Wasylewskiego urodzonego w Stanisławowie, a który dokonał żywota w Opolu i jest wspaniałym przykładem bohatera cyklu, który realizuje program Najazdu „Przywracanie śląsko-kresowej pamięci”.

Najazd Poetów potrwa do soboty m.in. w Rogowie Opolskim, Krapkowicach, Namysłowie, Brzegu i w Opolu. Imprezę organizują Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Uczestników Najazdu organizatorzy zaopatrzyli w liczne materiały, historyczne i współczesne przewodniki o Śląsku Opolskim, a także wydawnictwo „Dyskretny Eurydyka – O pisarstwie Stanisława Wasylewskiego” autorstwa Adama Wiercińskiego, a także pięknie wydany V Tom zbiorowy – przeglądu twórczości mieszkańców Województwa Opolskiego z cyklu wydawniczego Kresowianie piszą wierszem… pod redakcją dr Anny Krzywickiej Ustrzyckiej.