Święto Republiki Białoruś

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki  Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimira Czuszewa  i Jego Małżonki  kierownictwo   Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na czele z prezesem Józefem Bryllem  wzięło udział w uroczystym przyjęciu wydanym z okazji przypadającego w dniu 3 lipca Dnia Niepodległości   Białorusi.  Gości powitał  Pan Ambasador , który w swoim wystąpieniu    przedstawił  znaczenie  współpracy z Polską  oraz nawiązał do 75 rocznicy rocznicy wyzwolenia Białorusi  z rąk hitlerowskich najeźdźców. Podkreślił znaczenie tych  dat dla rozwoju stosunków  Białorusi  z Rzeczpospolitą Polską. W przyjęciu uczestniczyli; przedstawiciele Rządu RP, posłowie i senatorowie, korpus dyplomatyczny, reprezentanci samorządów i administracji publicznej , prawosławni i katoliccy duchowni przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, kultury i biznesu. Podczas imprezy wystąpili soliści z Mińska, w tym grupa „Wytoki”. W trakcie przyjęcia gościom została zaprezentowana wystawa plakatów, poświęcona 75. rocznicy wyzwolenia Białorusi z rąk hitlerowskich najeźdźców. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat podejmuje działania i inicjatywy promujące Republikę   Białoruś w Polsce.  Z okazji Dnia Niepodległości życzymy  Białorusi dalszego dynamicznego i wszechstronnego rozwoju.