Święto Konstytucji Republiki Uzbekistanu

5 grudnia w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu odbyło się spotkanie poświęcone 26 rocznicy Konstytucji  tego kraju. Zaproszonych gości powitał JE Ambasador Bakhrom Babaev, który w swoim wystąpieniu omówił najważniejsze  aspekty przygotowania i uchwalenia konstytucjioraz aktualne problemy sytuacji społeczno –gospodarczej Uzbekistanu.   Temat Konstytucji Uzbekistanu szczegółowo omówił dr Jerzy Szukalski z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.
W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa członków Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód z prezesem Józefem Bryllem, wiceprezesami Eugeniuszem Brudkiewiczem i Zdzisławem Jacaszkiem oraz członkowie Oddziału Mazowieckiego z prezesem Ryszardem Tomalakiem. Obecni byli także przedsiębiorcy , naukowcy , studenci i członkowie organizacji pozarządowych.  W trakcie spotkania głos zabrał  prezes SWP-W, który przekazał życzenia z okazji 26 rocznicy Konstytucji oraz prezes oddziału Opolskiego kierując do Pana Ambasadora zaproszenie do odwiedzenia województwa opolskiego. W ramach współpracy z Ambasadą Stowarzyszenie promuje ten prężnie rozwijający się kraj  środkowej Azji. Warto wspomnieć, że od połowy lipca wizy można uzyskać drogą elektroniczną co znacznie ułatwiło możliwość wyjazdu do ciekawego Uzbekistanu.