Pamiętamy o żołnierzach

8 grudnia na cmentarzu parafialnym w Goryniu gm. Jastrzębia, powiat Radom odbyła się uroczystość poświęcona pamięci 700 jeńców radzieckich zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Okazją do przeprowadzenia uroczystości było zakończenie remontu zbiorowej mogiły tych żołnierzy. Remont  przeprowadzony został przez Stowarzyszenie Kursk.
W uroczystości udział wzięła delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska
– Wschód. Nasze Stowarzyszenie realizując program przyjęty na XX Kongresie wspiera inicjatywy służące upamiętnieniu miejsc śmierci żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.