Światowy Dzień Języka Rosyjskiego

Zapraszamy na spotkanie z okazji

Światowego Dnia Języka Rosyjskiego

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
w Studenckim Centrum Kultury w Opolu przy ul. Katowickiej 95.

Program spotkania:

  1. Otwarcie spotkania i przywitanie gości – dr Irena Danecka, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
  2. Przesłanie na Światowy Dzień Języka Rosyjskiego – prof. Wojciech Chlebda, Dyrektor Instytutu Slawistyki UO, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN
  3. Wystąpienia wykładowców Instytutu Slawistyki UO:
  • Это Россия, детка! Rosja oczami Rosjan – dr Jadwiga Tarsa, działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;
  • Jak można przyjemnie i skutecznie uczyć się dziś języka rosyjskiego – mgr Barbara Chlebda, działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
  1. Część artystyczna:
  • Elena Jagt-Yazykova, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;
  • Kamila Kłapińska, Przewodnicząca Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej UO i członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;
  • zespół studentów slawistyki;
  • wystąpienia zaproszonych gości.

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

 

Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego

 

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód