Spotkanie z Szefem Misji Dyplomatycznej Uzbekistanu w Polsce

W dniu 6 listopada br. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód zorganizowało kolejne spotkanie studentów z przedstawicielem placówki dyplomatycznej w Polsce. Tym razem prelegentem był Jego Ekscelencja  
dr Bakharom Babaev- Chargé d’Affaires Ambasady Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, a słuchaczami grupa studentów filii UJK 
w Piotrkowie Trybunalskim zrzeszonych w kole naukowym Polska – Wschód oraz młodzież z Klubu Europejskiego III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Inicjatorką spotkania  była dr  Joanna Harazińska opiekunka wspomnianego koła naukowego. W trakcie spotkania młodzież miała okazję obejrzeć krótkie prezentacje filmowe ukazujące piękno Uzbekistanu, miejscowe tradycje, zwyczaje oraz poznać tradycyjne dania kuchni uzbeckiej. Następnie Pan dr Bakharom Babaev  przybliżył najważniejsze informacje o Uzbekistanie dotyczące uwarunkowań geopolitycznych, gospodarki, kultury i nauki. Nie zabrakło także danych o mieszkających w Uzbekistanie Polakach. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała wystąpienia i poznawała w ten sposób odległy Uzbekistan, posiłkując się dodatkowo publikacjami dostarczonymi przez Ambasadę Uzbekistanu w Polsce.  Pytania i wypowiedzi dotyczyły systemu edukacji, religii, organizacji młodzieżowych i aktualnych problemów Uzbekistanu. Serdecznie dziękujemy Panu Ambasadorowi za możliwość zorganizowania bardzo ciekawego spotkania.