100 – lecie Odzyskania Niepodległości

W dniu 07 listopada 2018 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im.M. Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość KU POKRZEPIENIU SERC PATRIA MIA z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w hołdzie tym, którzy walczyli o Polskę demokratyczną, wolną i niepodległą. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Fundacji Polonia Union i zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód, Fundacją Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralną Biblioteka Rolniczą im. M. Oczapowskiego oraz przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość otworzył i powitał uczestników Edgard Czesław Skarżyński, Prezes Fundacji Polonia Union. Z dużym zainteresowaniem audytorium odebrało prelekcję historyczną wraz z prezentacją multimedialną Drogi do Niepodległej, którą przedstawił Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości. W ciekawej i nowoczesnej formie przekazał historię walki zbrojnej o odzyskanie niepodległości, rolę różnych nurtów politycznych oraz ich przywódców z lat odzyskania niepodległości i ustanowienia państwowości kraju. W trakcie uroczystego koncertu artyści zaprezentowali znane i lubiane utwory muzyki klasycznej oraz patriotycznej. Utwory muzyki klasycznej i patriotycznej z tamtej epoki wykonały: Agnieszka Kozłowska – sopran, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Maria Skurjat-Silva – akompaniament. Na zakończenie uroczystości KU POKRZEPIENIU SERC PATRIA MIA z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wspólnie z audytorium odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej za Polskę wolną,demokratyczną, za Polskę Niepodległą! Na uroczystość licznie przybyli sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Fundacji Polonia Union,Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, Centralnej Biblioteki Rolniczej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiciele środowisk polonijnych, a przede wszystkim zainteresowani mieszkańcy Mazowsza. UROCZYSTOŚĆ KU POKRZEPIENIU SERC PATRIA MIA z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w hołdzie tym, którzy walczyli o Polskę demokratyczną, wolną i niepodległą, w dniu 07 listopada 2018 r. wspólnie celebrowało ponad 200 zebranych uczestników.