Spotkanie z kierownictwem Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Warszawie

29 stycznia Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza spotkali się z członkami kierownictwa Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce: Jewgienijem Szuliką i Aleksandrem Jerszowem. W trakcie rozmów uzgodniono celowość wspólnego przygotowania i przeprowadzenia w bieżącym roku dwóch konferencji naukowo-praktycznych, poświęconych polsko-rosyjskim relacjom gospodarczym. Omówiono także program pobytu w Polsce delegacji Wyższej Szkoły Ekonomiki z Moskwy, pod przewodnictwem prof. Ł. Kuzmina (16-17 marca) oraz organizacji spotkania z młodymi naukowcami i przedsiębiorcami, którzy przebywać będą w naszym kraju. Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali rosyjskich partnerów o innych ważnych przedsięwzięciach, które będziemy realizować w br.
W tym samym dniu członkowie kierownictwa SWP-W, z udziałem Piotra Kruka – prezesa Sądecko-Podhalańskiego oddziału Stowarzyszenia, odbyli rozmowę z dyrektorem RONiK – Sergiejem Antufiewem. Uzgodniono udział grupy młodzieży ze Smoleńska (do 12 osób) we wspólnej akcji szkoleniowo-wypoczynkowej przygotowywanej na okres letni przez działaczy z Nowego Sącza.