Spotkanie z Armenią

W dniu 29.01.2015 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, wraz z Ambasadą Republiki Armenii oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód Mazowiecki Oddział Wojewódzki zorganizowała „Spotkanie z Armenią”. Impreza ta miała na celu przybliżyć czytelnikom historię, kulturę, sztukę oraz zwyczaje tego wspaniałego kraju. Wydarzenie te składało się z części porannej skierowanej dla najmłodszych oraz części wieczornej. Podczas porannej sesji dzieci z Przedszkola nr.370 oraz 380 mogły skosztować tradycyjnych przysmaków, zapoznać się ze strojami narodowymi, tańcem narodowym, dowiedzieć się jak przygotowuje się tradycyjny chleb ormiański, posłuchać muzyki na dyduku oraz zobaczyć jak wygląda typowy haft ormiański.
Część wieczorna składała się ze spotkania z Panią Hasmik Dashtoyan – Radcą Ambasady Republiki Armenii w RP podczas którego uroczyście przekazano książki o Armenii na rzecz Biblioteki. W dalszej części programu zgromadzeni goście obejrzeli film o Armenii wraz prezentacją strojów narodowych oraz mogli podziwiać wystawę Pana Georgija Asłanyana – znanego artysty z tego kraju. Wieczór został uwieńczony małym poczęstunkiem składającym się tradycyjnych przysmaków ormiańskich. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Pan Piotr Żbikowski, Pani Hasmik Dashtoyan – Radca Ambasady Republiki Armenii w RP. Licznie zgromadzonych gości powitali: Pani Mirosława Majewska – Dyrektor Biblioteki oraz Ryszard Tomalak – Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Większą część spotkania nagrywała Telewizja z Armenii.