Spotkanie z Ambasadorem Republiki Białoruś

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 25 marca br. odbyło się spotkanie J.Brylla i J. Smolińskiego z Ambasadorem Republiki Białoruś Aleksandrem Averyanowem. W spotkaniu uczestniczył radca, dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego Edward Shvaiko.
W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe rezultaty współpracy naszych Stowarzyszeń z Ambasadą i partnerami z Białorusi oraz przyjęto ustalenia dotyczące Konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, dnia 8 kwietnia br. na temat „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”. W konferencji wezmą udział naukowcy z obu państw, którzy wygłoszą referaty, młodzież studencka i aktywiści Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenia Polska – Białoruś oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja. Swój udział w Konferencji zapowiedział Ambasador Al. Averyanow, który dokona jej otwarcia oraz dyplomaci białoruscy.
Gospodarz spotkania zapowiedział złożenie wizyty w Województwie Dolnośląskim, w dniach 19 i 20 maja br. W programie wizyty przewidziany jest pobyt Ambasadora w Wałbrzychu. Pozytywnie odniósł się również do planowanej wizyty w Katowicach w maju br. Omówiono też inne sprawy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych między innymi przygotowania wyjazdu na Białoruś grupy studyjnej polskich dziennikarzy w czerwcu lub wrześniu br.
Tradycyjnie spotkanie przebiegło w ciepłej i życzliwej atmosferze.