Spotkanie w Ambasadzie

2 marca w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu odbyło się spotkanie Szefa Misji Dyplomatycznej Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej dr Bakhroma Babaeva z Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józefem Bryllem, Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego pro. dr hab. Konstantym Wojtaszczykiem i dr hab. Józefem Tymanowskim. W ramach  umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem realizowana jest współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz nawiązywanie kontaktów z uczelniami krajów za wschodnią granica. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy UW z uczelniami w Uzbekistanie  w zakresie wymiany studentów, kadry a także wspólnego kształcenia.