Spotkanie pożegnalne Konsula Generalnego w Gdańsku

Po prawie pięciu latach, swoją misję dyplomatyczną w Polsce zakończył Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku – Alexander Karachevtsev. To dobrze przygotowany i bardzo doświadczony dyplomata, cieszący się zasłużonym autorytetem i uznaniem władz państwowych i samorządowych okręgu konsularnego. Na uroczystość pożegnalną, 14 bm. przybyli liczni goście, reprezentujący władze województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Byli obecni starostowie i burmistrzowie wielu powiatów i miast, przedstawiciele świata kultury, nauki i oświaty oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosją reprezentowali: Anna Firlej, Jerzy Smoliński i Wiesław Łubiński. Obecny na spotkaniu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podziękował opuszczającemu Polskę A. Karachevtsevowi za aktywną pracę i zaangażowanie na rzecz budowy dobrosąsiedzkich kontaktów. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska- Bogdan Oleszek podkreślił dobrą i owocną współpracę z Konsulem Generalnym i personelem dyplomatycznym. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Konsulatów Generalnych innych państw akredytowanych w Gdańsku podkreślali wysoki profesjonalizm i życzliwość wyjeżdżającego Konsula Generalnego. Delegacja SWP-W wręczyła A. Karachevtsetovi Honorowy Dyplom Dobrosąsiedztwa.
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.