Spotkanie i rozmowy w Ambasadzie

W dniach 30 stycznia – 2 lutego 2017 roku  przebywała  w Polsce  delegacja parlamentu Republiki Białoruś pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Pana Boleslava Pirshtuka. W skład delegacji   wchodził Przewodniczący Stałej Komisji Spraw Międzynarodowych Izby Reprezentantów Pan Valery Voronetsky oraz Zastępca  Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego  Obwodu Brzeskiego Pan Andrei Klets. 1 lutego członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami polskich środowisk biznesowych i organizacji współpracujących z Białorusią. Podczas spotkania zorganizowanego w Ambasadzie Republiki Białoruś   pod przewodnictwem JE Ambasadora Aleksandra Averyanova,  Zastępca Przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Pan Boleslav Pirshtuk poinformował o aktualnych problemach współpracy Białorusi z Polską a Zastępca Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego  Obwodu Brzeskiego Pan Andrei Klets przedstawił prezentację dot. Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć”,   Omówiono również możliwości rozszerzenia współpracy , perspektywy zwiększenia dostaw produktów białoruskich na rynek polski a także realizacji projektów inwestycyjnych na Białorusi.  W spotkaniu uczestniczyli :  Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód Józef Bryll , Wiceprezes Jerzy Smoliński,  Prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński oraz członek Zarządu Krajowego Zbigniew Bereza.