Styczeń 1945 w Wielkopolsce Wschodniej

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowała w dniu 26 stycznia dla uczniów konińskich szkół średnich panel historyczny na temat: „Styczeń 1945 w Wielkopolsce Wschodniej”. Spotkaniu przewodniczył poznański historyk, badacz tego okresu dr Adam Pleskaczyński. Pan dr Pleskaczyński jest autorem świeżo wydanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód książki pod tytułem „ Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku.

 

Analiza bezpowrotnych strat osobowych”. Niniejsza publikacja była, także przez autora prezentowana na tym spotkaniu.

 

O tych wydarzeniach informowały: www.wiekopolska.tv.pl i www.infokonin.pl