Spotkanie Absolwentów w Spale

W dniach 1-2 czerwca 2019r. odbyło się czwarte spotkanie integracyjne Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji /Radzieckich/.Tym razem odbyło się ono w Hotelu Mościcki w uroczej Spale. Przybyli na nie  absolwenci, którzy ukończyli znane uczelnie: Rosji, Białorusi i Ukrainy. Swoją obecnością zaszczycili: Ambasador Federacji Rosyjskiej- Sergiej Andrejew z Małżonką, Ambasador Republiki Białoruś – Władimir Czuszew z Małżonką, Dyrektor RONiK – Igor Żukowski oraz prezesi SWP-W – Józef Bryll, SWP-R – Jerzy Smoliński, założyciel i długoletni prezes Bolesław Kapitan / 1964-1988/, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. Spotkanie otworzył prezes Klubu – Adam Zaborowski, przedstawiając informację o działalności Klubu w minionym roku. W bogatej i ciekawej dyskusji wystąpili obaj ambasadorowie, prezesi SWP-W i SWP-R oraz czterej absolwenci. Wszyscy dyskutanci podkreślali potrzebę przywracania normalności w relacjach polsko-rosyjskich we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza współpracy młodzieży. W części artystycznej wystąpił Jakub Lachowski zwycięzca licznych festiwali i konkursów piosenki rosyjskiej. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i koleżeńskiej atmosferze. Wyjątkowy przyjazny klimat spotkania został osiągnięty dzięki profesjonalnej obsłudze hotelowej pod kierownictwem Dyrektora Michała Słoniewskiego z Małżonką.