SKROMNE, ALE GODNE OBCHODY 30. ROCZNICY ŚMIERCI JANA EDMUNDA OSMAŃCZYKA

Organizatorem uroczystości w dniu 5. października był klub Rodło Opole i Klub Rodzin Rodłaków z Wrocławia , składającej się ze mszy świętej w intencji Edmunda Osmańczyka w kościele „Na Górce” złożenia kwiatów na grobie, spotkania uczestników w Muzeum Uniwersyteckim, prezentacji filmu o życiu i twórczości Edmunda Osmańczyka, wspomnień osób, współpracujących przez wiele lat z Edmundem Osmańczykiem, głównie z prof. Franciszkiem Markiem, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego i jego przyjacielem, a także z Eugeniuszem Brudkiewiczem, Prezesem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przez kilkanaście lat współpracującym z posłem  Edmundem Osmańczykiem. Prezentacja wydawnictw i pamiątek, oraz wystawy dokumentów w Muzeum Uniwersyteckim poświęconej Edmundowi Osmańczykowi, a przekazanych dla Muzeum przez Jego wnuka.

Wystąpień programowych o obchodach 80-lecia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, zaprezentowanych przez Tadeusza Szczyrbaka, Prezesa Rodziny Rodła – Wrocław i Henryka Wiernego, Prezesa Rodła Opole ponadto uczestniczy otrzymali ofiarowane przez autora Tadeusza Szczyrbaka wydawnictwo „Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. ukoronowaniem XV-letniej działalności Związku Polaków w Niemczech  – 80 lat Prawd Polaków spod Znaku Rodło.

Edmund Osmańczyk, dziennikarz i działacz Związku Polaków w Niemczech, w Berlinie w latach 1932-1939, działacz podziemia w latach 1939-1945, poszukiwany przez Gestapo , a już w 1945 roku jako korespondent wojenny w mundurze oficera I Armii Wojska Polskiego jest świadkiem zdobycia Berlina, spotkań dowódców i żołnierzy frontu Wschodniego i Zachodniego nad Łabą, następnie konferencji poczdamskiej i norymberskiego procesu zbrodniarzy wojennych, poseł ziemi opolskiej do Sejmu w latach 1957-1985 i Senator 4.06 – 4.10.1989 roku.

Senator Edmund Jan Osmańczyk zmarł 4 października 1989 roku w Warszawie, zgodnie z Jego ostatnią wolą, został pochowany w Opolu, przy pięknym kościele „Na Górce”, spoczywa więc na ziemi,  której był wierny do końca swojego pracowitego i twórczego życia. Był jednym z najwybitniejszych polskich publicystów, w tym autorem Encyklopedii „ONZ i stosunków międzynarodowych”. W dziesiątkach książek i setkach artykułów promował polską rację stanu i wizję, że zwycięstwo, to nie tylko patriotyzm żołnierzy i powstańców, ale w walce narodowej, odnosi się zwycięstwo pracowitością konsekwentnym działaniem, cierpliwym kumulowaniem codziennych sukcesów, żmudnej pracy organicznej oraz prawo rządności, co powinno i dziś przyświecać nam wszystkim Polakom.