Siedemdziesiąt cztery lata później – wyzwolenie

Wyzwolenie od hitlerowskich okupantów to bardzo ważna data w historii każdego miasta.   20 stycznia 1945 roku  ofiarą krwi żołnierzy Armii Czerwonej i  Ludowego Wojska Polskiego, zakończyła się mroczna noc okupacji. Dla   mieszkańców  naszego regionu, miast Konina, Koła czy Turku to była wielka radość. Wyzwolicieli chciano powitać jak najserdeczniej,  wyrażając im swoją wdzięczność wtedy najładniejszymi kwiatami jakie były – pelargoniami.   W 74 rocznicę tamtych wydarzeń na konińskich cmentarzach w Koninie na ul. Kolskiej i w Morzysławiu   oraz pod tablicą pamiątkową na Placu Wolności a także w Kole na Cmentarzu Wojennym oraz w Turku na Cmentarzu Parafialnym złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uczestnikami tej uroczystości były osoby  pamiętające tamte dni oraz ci którzy nie chcą aby o tym fakcie  zapomniano.       

Więcej na:

http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/6900/74.-rocznica-wyzwolenia-kola