Podróż z językiem rosyjskim

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego trwa trzecia edycja Akademii Młodego Poligloty. Jest to projekt, którego celem jest popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowań związanych z nauką języków obcych oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej kultury, historii i geografii innych krajów. Każde zajęcia w ramach Akademii Młodego Poligloty to spotkanie z innym językiem obcym. Koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr Małgorzata Jokiel.

12 stycznia 2019 roku pracownicy Instytutu Slawistki Irena Danecka – Wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, Barbara Dopierała, Tomasz Wielg oraz członkowie Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej i wśród nich Daria Ogon – członek Opolskiego Oddziału SWPW, zaprosili uczestników Akademii Młodego Poligloty na spotkanie z językiem rosyjskim, które tradycyjnie składało się z części wykładowej i warsztatów.

W czasie wykładu, prowadzonego przez dr Danecką, słuchacze poznali ważniejsze fakty o Rosji, jej położeniu, strefach czasowych i klimatycznych, pamiątkach. Przed podróżą po Rosji młodzi poligloci zapoznali się z nowym dla nich alfabetem. Z taką uwagą go studiowali, że już po chwili byli w stanie samodzielnie odczytywać napisane cyrylicą szyldy i tabliczki informacyjne.

Następnie dr Danecka zabrała uczestników Akademii w wirtualną podróż po Rosji, proponując trzy różne trasy: Złoty Pierścień, Sankt Petersburg i podróż koleją transsyberyjską od Moskwy aż do Władywostoku (9288 km). W tych podróżachmłodzi poligloci zobaczyli różne miasta i ich zabytki, byli na dalekiej północy, podziwiali tajgę, tundrę, rzeki syberyjskie i jezioro Bajkał. Dowiedzieli się również, dlaczego w Rosji przez podróżą trzeba zawsze na chwilę przysiąść.

Podczas warsztatów zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie kartki z podróży wraz z własnoręcznie napisanym tekstem pozdrowień lub życzeń w języku rosyjskim. Zajęcia odbywały się dzień przed rosyjskim Starym Nowym Rokiem (13-14 stycznia), więc nic dziwnego, że uczestników odwiedził Dziadek Mróz ze Śnieżynką i słodkimi upominkami od Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Uczestnicy w przeprowadzonych ankietach pod koniec zajęć, wysoko ocenili bardzo ciekawy wykład i prezentacje oraz warsztaty, a także wyrazili chęć uczenia się języka rosyjskiego w przyszłości.