Forum Wschodnie

Ukazały się kolejne dwa numery (4 i 5) „Forum Wschodniego”, wydane przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Wśród licznych, poruszonych tematów znalazły się między innymi: Polska kultura w Irkucku XXI wieku, opisany przez Weronikę Kiszenię, analiza filmu „Wołyń” w kontekście próby nawiązania dialogu polsko – ukraińskiego, a także interpretacja oraz analiza tendencji najnowszej historiografii rosyjskiej wobec rewolucji bolszewickiej, rzeczywistości oraz władzy radzieckiej. W   numerze piątym poddano analizie fenomen popularności Władimira Putina wśród społeczności rosyjskiej, omówiono postać Tarasa Szewczenki w kontekście Majdanu na Ukrainie, a także przeanalizowano dialog partnerski społeczności polskiej i rosyjskiej.