Przyjęcie świąteczne

W dniu 29 listopada 2023 roku na zaproszenie Jego Ekscelencji Alima Kirabayeva
i Jego Małżonki członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w przyjęciu świątecznym, które odbyło się w hotelu Bellotto w Warszawie. W przyjęciu uczestniczyli: Posłowie i Senatorowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Europosłowie do Parlamentu Europejskiego, samorządowcy, naukowcy
i przedstawiciele Wyższych Uczelni, przedsiębiorcy wielu branż, przedstawiciele instytucji współpracujących z Kazachstanem oraz organizacji  społecznych i pozarządowych. Stowarzyszenie Współpracy Polska –  Wschód reprezentowali prezes Józef Bryll i Prezes Oddziału Wielkopolskiego  dr Bartłomiej Garczyk. Po odegraniu hymnów  zaproszonych powitał JE Ambasador, który następnie wygłosił przemówienie.  Wystąpienie JE poświęcone było współpracy Kazachstanu z Polską w wielu aspektach. W serdecznych słowach podziękował za korzystną  dla obu stron współpracę zwracając szczególną uwagę na jej znaczenie dla dalszych procesów zmian zachodzących w Kazachstanie.  Degustacja potraw kazachskich i rozmowy kuluarowe zakończyły przyjęcie świąteczne.