Konferencja na Marszałkowskiej

Fundacja Innowacja i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód    zorganizowały w dniu  24 listopada  2023  roku konferencję naukową. Konferencja, odbyła się  w siedzibie Stowarzyszenia przy Marszałkowskiej  115 w systemie hybrydowym z wykorzystaniem platformy  ZOOM. Uczestników powitał prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie  organizacji pozarządowych dla określania kierunków zmian i kreowania tendencji i prof. dr hab. Wojciech Pomykało, który dokonał także wprowadzenia do bardzo ciekawego tematu, przedstawiając główne problemy do podjęcia podczas konferencji. Prezes J. Bryll   podkreślił także, że dzisiejsza konferencja odbywa się w trudnym okresie, nie przeszkadza to jednak  w podejmowaniu inicjatyw służących wyjaśnianiu i poszukiwaniu kierunków wpływających na dokonywane zmiany. Nasze Stowarzyszenie przechodząc różne koleje w swojej działalności stara się wpisać w to co dobrze służy  Polsce i współpracy z naszymi sąsiadami. Konferencja jest kolejną inicjatywą dwóch podmiotów tj. Fundacji Innowacja, którą kieruje znakomity profesor Wojciech   Pomykało i  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Temat konferencji: „Rola współczesnych Polek i Polaków w kreacji w naszej ojczyźnie ustroju otwierającego nam we współczesnym świecie szanse osiągnięcia pomyślnych naszych narodowych sukcesów oraz sukcesów sił demokratycznych współczesnego świata”  znakomicie wpisuje się w potrzeby nie tylko Polski , jest pomysłem profesora Pomykało i   wzbudził wiele ciekawości i zainteresowania. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Maria Szyszkowska, prof. dr hab. Valery Bebyk z Ukrainy, prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, dr Andrzej Wilk, redaktor – dr Andrzej Ziemski.    Przewiduje się, iż wszystkie wystąpienia na konferencji oraz teksty dopisane  zostaną zawarte w książce pokonferencyjnej.