Procesy Europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach

Ukazała się kolejna wspólna publikacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wchód oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydanie pn „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach jest pokłosiem konferencji naukowej o tej samej nazwie, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2015 roku.
Europeizacja jako kierunek rozwoju państwa stanowi bardzo istotny proces kształtowania się ładu europejskiego na obszarze Europy Wschodniej. Spośród państw byłego ZSRR trzy państwa takie jak, Gruzja, Mołdawia i Ukrainy zdecydowały się na europejski kierunek rozwoju państwa. Wybór drogi rozwoju, przez każde z tych państw, nie jest łatwy. Formalnie są to podmioty suwerenne i kierunki polityki zagranicznej określane są przez władze tych państw. Jednak w praktyce politycznej Rosja wywiera znaczący wpływ na zakres i charakter polityki zagranicznej tych państw. Wspomniane problemy oraz wiele innych aspektów rozwoju Ukrainy ujęte zostały w referatach wygłoszonych na konferencji naukowej, które znalazły się w prezentowanej publikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury