Dzieci i młodzież z rodzin polonijnych na gościnnej Ziemi Lubuskiej

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Lubuski Oddział Wojewódzki, jak co roku, zaprosiło na pobyt edukacyjno-wypoczynkowy do Polski grupę dzieci i młodzieży rodzin polonijnych z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.
W ramach 2 tygodniowego pobytu młodzeiż zwiedzi obiekty kulturalne i rekreacyjne w Zielonej Górze, Łagowie oraz innych miastach województwa lubuskiego. Ponadto odbędą się spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżą młodzieży obyczaje i kulturę naszego kraju i regionu lubuskiego. Będzie to także okazja do zawiąania nowych przyjaźni i kontaktów ze swoimi rówieśnikami z innych państw, a także poznania ich kultury, tradycji i obyczajów.
Jest to cykliczna już impreza, którą Lubuski Oddział Stowarzyszenia organizuje od kilkunastu lat.
Poniżej prezentujemy program pobytu

11.07 (PONIEDZIAŁEK)
godz. 12.15 Przyjazd grupy Ukraińskiej, Mołdawskiej i Polskiej do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze
godz. 12:45 Zakwaterowanie w OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy)
godz. 14:00 Obiad + podwieczorek
godz. 15:00 Odpoczynek
godz. 18.30 Kolacja

12.07 (WTOREK)
godz. 00.15 Przyjazd grupy Białoruskiej do Zielonej Góry
Poczęstunek – kanapki i ciepły napój
godz. 00.30 Zakwaterowanie w OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy)
godz. 09.00 Śniadanie
godz. 09.30 Spotkanie organizacyjne kadry
– omówienie programu pobytu oraz regulaminu ośrodka – OHP
godz. 09.45 Apel organizacyjny
– przedstawienie opiekunów, kadry
– omówienie programu kolonii oraz regulaminu ośrodka, ogólnych zasad bezpieczeństwa BHP m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego
– omówienie czystości i porządku – Ogłoszenie konkursu pt.: „Czystość-Porządek-Higiena”
godz. 10.15 Wyjście na Zielonogórski deptak – zwiedzanie Miasta Zielona Góra szlakiem Bachusików (z przewodnikiem)
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 15.00 Spotkanie z instruktorem sportu, ratownikiem WOPR – omówienie zasad „Bezpieczna woda” (+ materiały edukacyjne). Wykład nt. Polskiej Kultury
i Sportu poprowadzi inst. sportu mgr. Z. Łojko
godz. 16.00 c.d Zwiedzanie Miasta Zielona Góra
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Spotkanie z pielęgniarką – omówienie zasad higieny i opieki medycznej. Jak również omówienie przypadków ukąszeń (komary, kleszcze) i oparzeń słonecznych (+ materiały edukacyjne).
godz. 21.00 Wyjście – Pokaz nieba pn.: „A niebo gwieździste nade mną”
Winne Wzgórze przy Palmiarni

13.07 (ŚRODA)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.00 Wyjazd do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
godz. 09.40 Zajęcia sportowe w podgrupach pod opieką instruktora, typu:
– Basen – połączone z nauką pływania,
– Tenis – turniej tenisa stołowego
– Nordic Walking – nauka prawidłowego chodzenia, w tym postawy
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 Wyjazd do Cigacic – Rejs Galarami po Odrze
Obserwowanie i poznanie nadodrzańskiej przyrody, m.in. roślinność wodną,
gniazdujące czaple i bociany oraz bobry, które są architektami tutejszych terenów
godz. 18.30 Kolacja
godz. 20.30 Wyjście – Park pod Gwiazdami – filmy science-fiction Park przy Wieży Brabiborskiej
godz. 21.30 c.d Pokaz nieba pn.: „A niebo gwieździste nade mną” Winne Wzgórze przy Palmiarni

14.07 (CZWARTEK) – DZIEŃ SPORTU
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.00 Wyjazd na Ochlę – kontynuacja zajęć sportowych w podgrupach
pod opieką instruktora, typu:
– Gry i zabawy sprawnościowe
– Turniej piłki plażowej
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 Wyjazd na basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 MISTRZOSTWA SPOTROWE – EURO-Kolonia 2016 – turniej piłki nożnej
– etap I

15.07 (PIĄTEK)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Wyjście do Palmiarni
godz. 10.30 Spotkanie w Palmiarni z władzami miasta oraz organizatorami
godz. 11.30 Wjazd na taras widokowy Palmiarni – prezentacja historii Miasta Zielona Góra
godz. 12.30 Seans Filmowy 3D w CinemaCity Fokus Mall
godz. 15.00 Posiłek – McDonald’s
godz. 15.45 Zakupy pamiątkowe – galeria handlowa Fokus Mall Zielona Góra
godz. 18.30 Kolacja na ośrodku
godz. 19.30 Wyjście – Znani na wesoło i nieco poważnej Michał Milowicz „Show recital”. Galeria u Jadźki

16.07 (SOBOTA) – DZIEŃ KULTURY
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.00 Wyjazd do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
godz. 11.00 Zwiedzanie – Muzeum Ziemi Lubuskiej
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 15.15 Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. polskim – historia Polski
godz. 16.15 Wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Ochli
godz. 18.30 Kolacja – ognisko (pieczenie kiełbasek)
godz. 19.30 Nauka piosenek, wspólne śpiewanie, gry i zabawy integracyjne
godz. 20.30 Zabawa taneczna przy muzyce disco

17.07 (NIEDZIELA)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Wyjście do Biura Wystaw Artystycznych (BWA). Warsztaty plastyczne pn: „Pocztówka z Zielonej Góry”
godz. 12:00 Możliwość pójścia do kościoła na Mszę Św.
godz. 13.15 Obiad + podwieczorek
godz. 14.00 Zwiedzanie – Muzeum Ziemi Lubuskiej
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. polskim – Polska muzyka klasyczna i rozrywkowa
godz. 20.15 Zajęcia sportowe – turniej piłki siatkowej Zajęcia programowe – gry integracyjne i zabawy sprawnościowe
godz. 21.15 Zabawa taneczna przy muzyce disco

18.07 (PONIEDZIAŁEK)
godz. 08.30 Śniadanie + podwieczorek na drogę
godz. 09.00 Wykwaterowanie, zdanie pokoi
godz. 09.15 Wyjazd do Gościkowo – Paradyż
godz. 10.15 Zwiedzanie zabytkowego pocysterskiego kościoła pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
godz. 12.00 Przejazd do Łagowa Lubuskiego
godz. 12.30 Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 Apel organizacyjny:
– omówienie regulaminu OW „Leśnik”
– omówienie programu w Łagowie Lubuskim
godz. 15.10 Wycieczka po Łagowie. Omówienie historii oraz prezentacja turystycznego klimatu miasteczka jako Perły Województwa Lubuskiego. Ogłoszenie konkursu pt. „Wiem dużo o Polsce”
godz. 17.00 Poczęstunek – lody dla całej grupy
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Zajęcia programowe – gry i zabawy sprawnościowe

19.07 (WTOREK) – DNI MIĘDZYNARODOWE: POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Świebodzin. Zaprezentowanie walorów przyrodniczych regionu
godz. 10.30 Zajęcia plastyczne – Ogłoszenie konkursu plastycznego
pt.: „Pocztówka z wakacji 2016”, „Wakacyjne Lubuskie”
godz. 11.30 Wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza po Łagowskim Parku Krajoznawczym. Prezentacja walorów naturalnych parku
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 Rejs po jeziorze Łagowskim, grupa I Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + cd. nauka pływania
godz. 17.00 Przygotowania młodzieży do Dni Międzynarodowych
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Dni Międzynarodowe – występy artystyczne przygotowane przez młodzież (taniec, śpiew, gra na instrumentach, recytacje) Konkurs talentów pt.: „MAM TALENT” (występy solowe i grupowe)

20.07 (ŚRODA)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. polskim – Historia organizacji młodzieżowych. Wykład poprowadzi M. Pepiński – Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w latach 1971-1973
godz. 10.00 Plażowanie – pływanie rowerami wodnymi
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 PODCHODY – odgadywanie zagadek nt. Polski w tym Łagowa, dokańcz polskie przysłowia, odgadnij przyprawy, owoce itp. + nauka poruszania się z kompasem + zmagania sportowe
godz. 16.30 Rejs po jeziorze Łagowskim, grupa I
Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 MISTRZOSTWA SPOTROWE – turniej piłki plażowej (siatkówka)

21.07 (CZWARTEK)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.00 Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 11.45 Wyjście – Zabawa na wysokościach – Łagowski Park Linowy (małpi gaj)
godz. 15.00 Obiad + podwieczorek
godz. 16.00 Rejs po jeziorze Łagowskim, grupa II
godz. 18.00 Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 18.30 Kolacja
godz. 20.00 Zabawa taneczna

22.07 (PIĄTEK)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Chrzest kolonistów – spotkanie z Neptunem
Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 15.00 Zajęcia programowe – wejście na wieżę widokową Zamku Joannitów. Prezentacja historii zabytkowego zamku
godz. 16.30 Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. polskim –
Polskie malarstwo, rysunek i rzeźba. Wykład oraz zajęcia plastyczne poprzez zabawę poprowadzi plastyk wystawiennik M. Domasz-Domaszewicz
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Wybór Miss i Misstera Kolonii 2016. Zabawa taneczna przy muzyce disco

23.07 (SOBOTA)
godz. 08.30 Śniadanie
godz. 09.30 Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 13.30 Obiad + podwieczorek
godz. 14.30 Zajęcia programowe – gry i zabawy sprawnościowe
godz. 16.00 Plażowanie – kąpiel w jeziorze łagowskim, zajęcia sportowe – pływanie rowerami wodnymi + nauka pływania
godz. 18.30 Kolacja
godz. 19.30 Apel organizacyjny – podsumowanie wykładów i spotkań. Ogłoszenie wyników konkursu nt. wiedzy o Polsce, plastycznych i sportowych itp.
Wyświetlenie zdjęć i filmów z dni wyjazdowych w sali kinowej
Zaprezentowanie kolaży i plakatów z konkursu pt.: „Pocztówka
z wakacji 2016” oraz „Wakacyjne Lubuskie”. Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom pobytu
godz. 21.00 Pożegnalny wieczór taneczny przy muzyce na dużej sali – Bal przebierańców

24.07 (NIEDZIELA)
godz. 08.30 Śniadanie (+ suchy prowiant na drogę)
godz. 10.00 Wyjazd uczestników