Prezentacja historii Polski od 962 do 2018 roku dla najmłodszych czytelników w tomie 7 Kresowianie piszą wierszem…

Znajomość historii i tradycji Narodu Polskiego  jest podstawą budowy tożsamości każdego Polaka, to sława wstępne autora Józefa Chimiaka urodzonego w fredrowskich Rudkach, który ze wschodnich obszarów II Rzeczpospolitej po II wojnie światowej trafił na Śląsk Opolski.

Tom 7 dedykowany jest dla najmłodszego czytelnika, któremu w przystępny sposób została zaprezentowana historia Polski od 962 do 2018 roku. Utwór pt. Opowieści skrzata, czyli historia Polski wierszem napisana jest dziełem napisanym 8 zgłoskowcem mającym na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, umacnianie tożsamości społeczno-kulturowej oraz popularyzacje historii.

Oddajmy się ocenie twórczości autora profesorskim recenzjom:

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz – Uniwersytet Opolski

„Autor recenzowanej publikacji jest człowiekiem o wielu zainteresowaniach, znawcą polskiej historii i literatury, nie tylko twórcą, lecz również organizatorem wielu inicjatyw artystycznych (wystaw, koncertów, prelekcji i gawęd historycznych). Jego misją jest wzbudzanie chęci poznawania historii Polski, zachowania pamięci historycznej, kultywowania polskich tradycji. Za Jego dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju jest wielokrotnie nagradzany przez władze regionalne i krajowe nagrodami, honorowymi odznakami oraz słowami uznania.

Prezentowany utwór posiada wymiar edukacyjny, może być materiałem uzupełniającym zdobytą wiedzę w szkole, powinien zachęcić dzieci i młodzież do poszerzania pozaszkolnej wiedzy historycznej. Zawiera też spory aspekt wychowawczy – uczy szacunku dla innych, wpływa na kształtowanie ich postaw i zachowań, przywraca pamięć historyczną, wyraża troskę o pielęgnowanie tradycji, umacnia dumę z osiągnięć Polaków, uczy patriotyzmu i aktywnej postawy obywatelskiej”.

Dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN

„Autor wybrał najlepszą drogę dotarcia do umysłów najmłodszych dzieci, bo przekazuje jakże ważne, ale trudne do wytłumaczenia dzieciom, wartości narodowe, patriotyczne w zrozumiały dla nich sposób. Doskonałym zabiegiem było wybranie narratora w postaci skrzata, który w sposób nieskomplikowany i umiejętny prowadzi słuchaczy przez wieki, opowiadając dzieje Polski. Twórca tekstu doskonale steruje przekazem – skrzat przycupnięty czy to na miedzy, czy domu porywa opowieściami o wzniosłych wydarzeniach lub o chwilach smutnych i tragicznych. Zawarty w wierszu ładunek emocjonalny doskonale zostaje przekazany przez skrzata i utrwalony w świadomości dzieci”.

Redaktorem publikacji jest dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, absolwentka UMCS w Lublinie, adiunkt na Uniwersytecie Opolskim, działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, redaktorka sześciu wcześniej wydanych tomów z cyklu Kresowianie piszą wierszem…