Międzynarodowy Festiwal Folkloru Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów

Tak jak co roku, 3 sierpnia 2019 r. w Augustowie, a 24 sierpnia na Białorusi odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pt. „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” łączący Białoruś, Litwę i Polskę.

Członkowie Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód uczestniczą w tym wydarzeniu od lat.

Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca mogliśmy zobaczyć i usłyszeć zespoły muzyczne, taneczne. Festiwal to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale także degustacja regionalnych przysmaków, a także konkursy i zabawy. „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” to wydarzenie, które łączy narody, rozwija współpracę kulturalną na różnych płaszczyznach oraz popularyzuje szlak wodny łączący drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły.