Poznaj Sąsiada – Poznaj Siebie

Na ręce Pana Józefa Brylla – Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód złożono podziękowanie za wsparcie III edycji projektu Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży pn. „Poznaj Sąsiada – Poznaj Siebie! 2014”