Pożegnanie z Konsulem Generalnym i personelem Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku

W dniu 27 września 2018 roku w Gdańsku po 26 latach działalności został zamknięty Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku. Zarząd Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na czele z Panią Prezes Anną Firlej spotkał się z Konsulem Generalnym Panem Siargejem Michniewiczem, żeby podziękować za te wszystkie lata współpracy. Podsumowując współdziałanie z białoruską placówką w Gdańsku warto podkreślić, że na przestrzeni lat udało się wspólnie osiągnąć bardzo dużo, przede wszystkim w zakresie rozwoju współpracy regionalnej pomiędzy polskimi i białoruskimi regionami, powiatami, gminami i miastami. Nasycona ona była dużą liczbą cyklicznych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, sportowych, wymiany młodzieży, które to wydarzenia na stałe weszły do kalendarza życia gospodarczo-społecznego na Pomorzu. Było to możliwe dzięki wsparciu i otwartości na współpracę wielu ludzi z Województw Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Lubuskiego, których przodkowie pochodzą z Białorusi.

W Gdańsku, w całym środowisku panuje wciąż niedowierzanie i niezrozumienie co do podjętej przez władze Białorusi decyzji o zamknięciu placówki. Pozostaje tylko wierzyć, że ta współpraca będzie kontynuowana na równie wysokim poziomie z Ambasadą Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał Pomorza dla Białorusi nie może być obojętny, a dotychczasowe osiągnięcia nie wolno zaprzepaścić.

W Północno-Zachodniej Polsce mieszka obecnie ponad tysięczna białoruska diaspora oraz według danych statystycznych z sierpnia 2018 roku pracuje tu około 3800 obywateli Białorusi.