Święto miasta partnerskiego

Briańsk

Jak każdego roku Gława Miasta Briańsk zaprosiła delegację naszego Stowarzyszenia na obchody Dnia Miasta,  w tym roku również 75 rocznicy wyzwolenia Briańszczyny z pod okupacji hitlerowskiej. Uroczystości odbywały się w dniach 16-18 września. Do Briańska z delegacją udali się Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Stowarzyszenia i Kazimierz Pałasz – Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. Pobyt naszych przedstawicieli w Briańsku był okazją do spotkań z członkami Domu Polskiego – organizacji skupiającej mieszkających tam Polaków jak i Rosjan, dla których nasza ojczyzna jest ciekawa a nawet bliska.  Takie spotkania już od dłuższego czasu organizowane są w Bibliotece Obwodowej im. Fiodora Tiutczewa. Biblioteka ta od dawna współpracuje z  Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie. Była to szczególna okazja do rozmowy o łączących nas kontaktach.  Podpisano umowy o współpracy między naszymi Stowarzyszeniami oraz  Briańskim Technikum Gastronomii i Handlu. Zacnych członków Domu Polskiego wyróżniono Dyplomem Honorowym SWP-W i Medalem Mickiewicz – Puszkin. Z wielką przyjemnością Dyplom i Medal przyjęli: prof. Sergiej Michalczenko , prof. Wiktor Ranczyński, Władimir Gajdukow i Wiktor Małaszenko. Zasługi tych Panów są nie do przecenienia zarówno na polu popularyzacji wiedzy o Polsce i Polakach wśród społeczeństwa rosyjskiego, jak i w dziele kształtowania stosunków dobrosąsiedzkich między nami.

Delegacja uczestniczyła w uroczystym koncercie rozpoczynającym rok kulturalny w mieście Briańsk i obwodzie, który odbył się w Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży. W trakcie koncertu delegacja przekazała serdeczne pozdrowienia młodym artystom i  ich bliskim oraz pedagogom pracującym w tej placówce, upowszechniającej kulturę rodzimą jak i polską. Najaktywniejsi pedagodzy otrzymali Dyplomy Honorowe Stowarzyszenia.

W przededniu głównych obchodów Dnia Miasta z delegacjami miast partnerskich i gośćmi miasta spotkali się gospodarze Aleksander Chlimakow – Gława Miasta i Aleksander Makarow – Gława Administracji. Kazimierz Pałasz przekazał  w imieniu naszego Stowarzyszenia  serdeczne pozdrowienia mieszkańcom Briańska z okazji 75 rocznicy wyzwolenia i ich święta. Nasza delegacja uczestniczyła także w  przyjęciu wydanym przez Alaksandra Bogomaza – Gubernatora Obwodu Briańskiego.

Dzień 17 września 1943 roku był dla Briańszczan pierwszym dniem wolności. Stąd obchody tego ważnego wydarzenia mają bardzo uroczysty charakter. Na mogiłach poległych mieszańcy składają kwiaty,  żyjący weterani z tamtych lat dzielą się wspomnieniami, młodzi i starzy manifestują swój patriotyzm uczestnicząc w paradzie pokoleń. Nie zabrakło defilady wojskowej. A potem tradycyjne „ narodnyje gulinie”- imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, zawdy sportowe… Wieczorem odbył się   pokaz ogni sztucznych.

Hasło przewodnie Dnia Briańska: „Moje miasto – moja duma i miłość”.

Było dostojnie i uroczyście.

Więcej na:

www.bryansk032.ru/?news=2421    

www.bryansk032.ru/?news=2413